Elkontroll Næring (NEK 405-3)

For andre datoer og steder samt bedriftinternekurs kontakt oss: post@nelfoskolen.no
24.10
Ålesund
Spjelkavik Panorama
13.11
Oslo
Nelfo Sentralt, kurslokale Gustav

kr 6790,- (Medlemspris)
kr 8130,- (Andre)
Prisene gjelder for arrangement inneværende år
Varighet: 2 dager

Kurset tar for seg krav i sentrale deler av forskrifter og normer, og gjør deg best mulig egnet til å foreta en kontroll av et næringsbygg.

Målgruppe
Faglig ansvarlig, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, saksbehandlere, montører og lærere.

Kursinnhold
  • Fordypning i sentrale deler av forskrifter og normer
  • Siste endringer i relevante forskrifter og normer
  • Ansvar
  • Vanlige feil og mangler
  • Gangen i en periodisk kontroll
  • Sjekklister
  • Rapportskriving
  • Oppgraderingsmuligheter


 
 

Kontakt oss

Nelfo
Telefon:
02308
Fra utlandet:
+47 23 08 77 00
Epost:

Besøksadresse

Nelfo
Fridtjof Nansens vei 17
0369 Oslo

Postadresse

Nelfo
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo