Nød- og reservestrøm

For andre datoer og steder samt bedriftinternekurs kontakt oss: post@nelfoskolen.no
15.10
Oslo/Skjetten
Quality Hotell Olavsgaard

kr 6790,- (Medlemspris)
kr 8130,- (Andre)
Prisene gjelder for arrangement inneværende år
Varighet: 2 dager

Det stilles stadig større krav og forventninger til el-forsyningens tilgjengelighet og leveringssikkerhet. I situasjoner der ekstra forsyning er ønskelig eller påkrevd er det viktig å avklare om det er et nød- eller reservestrømsystem. Det ene eller andre medfører ulike krav til utforming og sikkerhet.

Kurset tar utgangspunkt i relevante forskrifter, normer og standarder. Innholdet legger vekt på praktiske eksempler og oppgaveløsing.

Målgruppe
Rådgivere, faglig ansvarlig, saksbehandler og lærere

Kursinnhold
  • Krav i forskrifter, normer og standarder
  • Begreper og definisjoner
  • Ulike strømkilder (for eksempel UPS og generator)
  • Systemoppbygging
  • Driftscenaria
  • Feilkilder
  • Risikovurdering
  • Oppgaveløsning 

Blir utdelt på kurset:
Deltaker må ta med:
  • NEK 400


 
 

Kontakt oss

Nelfo
Telefon:
02308
Fra utlandet:
+47 23 08 77 00
Epost:

Besøksadresse

Nelfo
Fridtjof Nansens vei 17
0369 Oslo

Postadresse

Nelfo
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo