Plan- og Bygningsloven for elektrobransjen

For andre datoer og steder samt bedriftinternekurs kontakt oss: post@nelfoskolen.no
13.11
Oslo/Skjetten
Quality Hotel Olavsgaard

kr 3650,- (Medlemspris)
kr 4850,- (Andre)
Prisene gjelder for arrangement inneværende år
Varighet: 1 dag

Kurset tar for seg elektrorelaterte krav i teknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK). El og ekom er ikke underlagt plan- og bygningsloven (Pbl), men flere områder har grensesnitt mot SAK og TEK. Særlig gjelder dette innenfor brannsikkerhet og energieffektivitet/-forsyning. SAK stiller også kompetansekrav for ansvarsrett og sentral godkjenning.

Målgruppe
Faglig ansvarlig, saksbehandlere, bas, montører, rådgivere

Kursinnhold
  • Ansvarsrett og sentral godkjenning
  • Roller i byggesak
  • Skjemaer
  • Brannalarm og ledesystemer med tilhørende standarder
  • Installasjoner i rømningsvei
  • Universell utforming og tilhørende standarder
  • Energiforsyning 
  • Energitiltak og tilhørende standarder
  • Avfallshåndtering


 
 

Kontakt oss

Nelfo
Telefon:
02308
Fra utlandet:
+47 23 08 77 00
Epost:

Besøksadresse

Nelfo
Fridtjof Nansens vei 17
0369 Oslo

Postadresse

Nelfo
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo