Plan- og Bygningsloven for elektrobransjen

For andre datoer og steder samt bedriftinternekurs kontakt oss: post@nelfoskolen.no
11.09
Kristiansand
Nelfo Sørlandet

kr 3760,- (Medlemspris)
kr 4995,- (Andre)
Prisene gjelder for arrangement inneværende år
Varighet: 1 dag

Siden det er et krav i byggesaksforskriften «at arbeidet er utført i samsvar med regelverket og byggetillatelsen» må en som aktør være oppdatert på endringer i regelverket.

Kurset tar for seg elektrorelaterte krav i teknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK). El og ekom er ikke underlagt plan- og bygningsloven (Pbl), men flere områder har grensesnitt mot SAK og TEK. Særlig gjelder dette innenfor brannsikkerhet og energieffektivitet/-forsyning. SAK stiller også kompetansekrav for ansvarsrett og sentral godkjenning.

Målgruppe
Faglig ansvarlig, saksbehandlere, bas, montører, rådgivere

Kursinnhold
 • Ansvarsrett og sentral godkjenning
 • Roller i byggesak
  • Ulike aktører
  • Søkeprosess
  • Kompetansekrav
  • Sentral godkjenning
 • Skjemaer
 • Sikkerhet ved brann
  • Nødlys/ledesystemer
  • Brannalarmanlegg
  • Røykvarslere
  • Installasjoner i rømningsvei
 • Universell utforming og tilhørende standarder
 • Energikrav
  • Energitiltak
  • Energiforsyning
 • Avfallshåndtering


 
 

Kontakt oss

Nelfo
Telefon:
02308
Fra utlandet:
+47 23 08 77 00
Epost:

Besøksadresse

Nelfo
Fridtjof Nansens vei 17
0369 Oslo

Postadresse

Nelfo
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo