Alt om fel og NEK 400

For andre datoer og steder samt bedriftinternekurs kontakt oss: post@nelfoskolen.no

kr 8800,- (Medlemspris)
kr 9950,- (Andre)
Prisene gjelder for arrangement inneværende år
Ekstra medlemstilbud ut 2019!
25 % avslag på medlemspris. Rabatt innvilges automatisk ved påmelding.

Varighet: 3 dager


Kurset fokuserer på forskrift og norm for planlegging og utførelse av elektriske lavspenningsanlegg. Hensikten med kurset er å gi en økt forståelse av regelverket, slik at du etter endt kurs kan gjøre gode faglige vurderinger basert på NEK 400.

Målgruppe
Faglig ansvarlig, saksbehandler, rådgivere, montører, lærere.
(God forberedelse til elektroinstallatørprøven)

Kursinnhold

 • Formål/hensikt med regelverket
 • Dokumentasjon
 • Risiko
 • Oppbygning av normen
 • Maskiner
 • Definisjoner
 • Beskyttelse
 • Nettsystemer
 • Ytre påvirkning
 • Valg av utstyr
 • Jording og utjevning
 • Spesielle områder
 • Elbiler
 • Merking
 • Bolig


 
 

Kontakt oss

Nelfo
Telefon:
02308
Fra utlandet:
+47 23 08 77 00
Epost:

Besøksadresse

Nelfo
Fridtjof Nansens vei 17
0369 Oslo

Postadresse

Nelfo
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo