Medl.møte NELFO-Buskerud, avd. Hadeland

For andre datoer og steder samt bedriftinternekurs kontakt oss: post@nelfoskolen.no
19.11
Elektroinstallatør Granberg & Nordengen AS, Vestbygdvegen 56, 2743 Harestua

kr 0,- (Medlemspris)
kr 0,- (Andre)
Prisene gjelder for arrangement inneværende år


 
 

Kontakt oss

Nelfo
Telefon:
02308
Fra utlandet:
+47 23 08 77 00
Epost:

Besøksadresse

Nelfo
Fridtjof Nansens vei 17
0369 Oslo

Postadresse

Nelfo
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo