NEK 400:2018 (4 timer) Ikke-medlem

For andre datoer og steder samt bedriftinternekurs kontakt oss: post@nelfoskolen.no

kr 0,- (Medlemspris)
kr 800,- (Andre)
Prisene gjelder for arrangement inneværende år
Påmeldingslinkene ovenfor gjelder for ikke-medlemmer til arrangementene i Hedmark og Oppland. 
Prisen er basert på spons fra leverandører i området.

Egen påmelding for medlemmer der arrangement er dekket som en medlemsfordel.

Varighet: 4 timer

Nelfo ønsker at alle medlemmer skal få tilstrekkelig informasjon om nyhetene og betydningen innen relevant regelverk. Hovedstyret har med bakgrunn i dette besluttet å tilby medlemmene, som medlemsfordel, seminar og nettkurs i løpet av 2018.

Innhold:
 • Lov, forskrift, norm, standard, direktiv
  • Hva er forskjellen og hvorfor må vi forholde oss til de?
 • NEK 399:2018
  • Nyheter og endringer
 • NEK 400:2018
  • Struktur og oppbygging
  • Nyheter og endirnger
 • Sluttkontroll og dokumentasjon
  • Hensikt
  • Omfang
  • Ansvar
Seminaret er i utgangspunktet forbehold medlemmer av Nelfo, som en kompetansehevende medlemsfordel. For Hedmark og Oppland er det inngått egen løsning der ikke-medlemmer kan delta. Kursavgift for ikke-medlemmer er delvis sponset av lokale leverandører.

I tillegg arrangeres det dagskurs i NEK 400:2018. Dagskursene vil også være tilgjengelig for ikke-medlemmer.


 
 

Kontakt oss

Nelfo
Telefon:
02308
Fra utlandet:
+47 23 08 77 00
Epost:

Besøksadresse

Nelfo
Fridtjof Nansens vei 17
0369 Oslo

Postadresse

Nelfo
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo