Prosjektledelse 2: Økonomi og lønnsomhet

For andre datoer og steder samt bedriftinternekurs kontakt oss: post@nelfoskolen.no

kr 8800,- (Medlemspris)
kr 9680,- (Andre)
Prisene gjelder for arrangement inneværende år
Varighet: 2 dager

Dette kurset legger vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til prosjekter med pressede marginer, hektisk gjennomføring av oppdrag med vesentlige endringer underveis i oppdraget. Praktiske teknikker for hvordan du som prosjektleder kan ta vare på planlagt fortjeneste samt oppnå en tilfredsstillende lønnsomhet eller øke lønnsomheten er gjennomgående elementer i kurset.  
  • Prosjektkalkyler og -budsjett 
  • Hvordan sikre at alle i prosjektteamet arbeider sammen for å nå prosjektmålene
  • Hva tjener vi egentlig på oppdraget?
  • Verdimaksimal planlegging og styring av prosjektene
  • Forhandlinger med leverandørene
  • Optimalisering av prosjekt gjennomføringsplan med fokus på lønnsomhet 
  • Håndtering av endringer og prising av korrigerende tiltak
  • Optimalisering av teknisk løsning, forhandling om belønninger
  • Lønnsomme korrigerende tiltak under gjennomføring
  • Mersalg
Forkunnskaper: Praktisk erfaring eller noe teoretisk kompetanse fra arbeid i bygg/anleggsprosjekter og Praktisk erfaring eller noe teoretisk kompetanse fra arbeid i bygg/anleggsprosjekter, tilsvarende Prosjektledelse 1: Planlegging, styring og oppfølging er en fordel.

Målgruppe: Installatører, ingeniører, formenn, anleggs-/prosjektledere, baser og arbeidsledere, personell fra byggherreorganisasjoner eller prosjekteringsmiljøer.


 
 

Kontakt oss

Nelfo
Telefon:
02308
Fra utlandet:
+47 23 08 77 00
Epost:

Besøksadresse

Nelfo
Fridtjof Nansens vei 17
0369 Oslo

Postadresse

Nelfo
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo