Prosjektledelse 1: Planlegging, styring og oppfølging

For andre datoer og steder samt bedriftinternekurs kontakt oss: post@nelfoskolen.no

kr 8800,- (Medlemspris)
kr 9680,- (Andre)
Prisene gjelder for arrangement inneværende år
Varighet: 2 dager

Dette kurset gir deg god forståelse av og legger vekt på metoder og verktøy som sikrer bevisste valg for effektiv planlegging, oppfølging og styring av oppdragene.  Kurset fokuserer på effektivisering i gjennomføringen, forbedret lønnsomhet, tilfredse kunder og fornøyde og produktive medarbeidere. 

  • Etablering av prosjektet
  • Organisering og sammensetning av prosjektteamet
  • Bruk av prosjektmodeller
  • Utarbeide planer som sikrer at vi når målene 
  • Kommunikasjon i prosjekter – internt og eksternt
  • Bemanningsprofiler, budsjett- og fremdriftskurver
  • Praktisk ledelse i en hektisk prosjekthverdag  
  • Produktivitetsberegning, prognoseteknikker
  • Håndtering av korrigerende tiltak og endringer
  • Verktøy for prosjektevaluering som sikrer erfaringsoverføring
Forkunnskaper: Praktisk erfaring eller noe teoretisk kompetanse fra arbeid i bygg/anleggsprosjekter og Praktisk erfaring eller noe teoretisk kompetanse fra arbeid i bygg/anleggsprosjekter er en fordel.

Målgruppe: Installatører, ingeniører, formenn, anleggs-/prosjektledere, baser og arbeidsledere, personell fra byggherreorganisasjoner eller prosjekteringsmiljøer.


 
 

Kontakt oss

Nelfo
Telefon:
02308
Fra utlandet:
+47 23 08 77 00
Epost:

Besøksadresse

Nelfo
Fridtjof Nansens vei 17
0369 Oslo

Postadresse

Nelfo
Postboks 5467 Majorstuen
0305 Oslo